Kontaktujte nás:tel:

Víza

Současně s Vaší rezervací Vás informujeme o vízové povinnosti a v případě potřeby zajistíme vízum do požadované destinace. Zbavíme Vás zdlouhavého vyřizování víz a obstaráme za Vás veškerou komunikaci s ambasádami. Rádi Vám zajistíme víza do zemí, které nemají s Českou republikou bezvízový styk, zajistíme Vám turistické, tranzitní i služební vízum, i víza do dalších zemí světa, které zde nejsou uvedeny, pokud to pravidla daných ambasád umožňují.

Prosíme, vezměte na vědomí, že v procesu vyřizování víz má naše cestovní kancelář pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže se zaručit za kladné a včasné vyřízení vaší žádosti.  V případě zamítnutí žádosti je poplatek za vízum nevratný.
Prosíme Vás, abyste si ihned po obdržení pasu zkontrolovali platnost víza a veškeré údaje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Podmínky pro udělení, platnost víz a ceny za vyřízení víz se mohou měnit a konzulární úřady nejsou povinny cestovní kanceláře o změnách informovat. Dojde-li ke změně podmínek po podání Vaší žádosti, budeme Vás neprodleně informovat. Potřebné informace Vám doporučujeme ověřit si na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě.

Kontaktujte nás na tel.: +420 234 094 132 nebo přes Kontaktní formulář.


AKTUALITA

Bezvízový vstup do RUSKA

Pro účastníky Konfederačního poháru FIFA 2017 v termínu 17.6.-2.7.2017, ve čtyřech městech v Rusku: Moskva, Kazaň, St. Petersburg, Sochi.
Zahraniční občané, kteří budou mít ID fanouška, mají právo na vstup na území Ruské federace bez ruského víza.
FAN ID je oficiální osobní dokument a je povinný pro všechny diváky, ne-ruské občany.
FAN ID opravňuje k bezvízovému vstupu do země po dobu deseti dnů.
FAN ID lze získat zdarma po nákupu vstupenek vyplněním on-line registračního formuláře na www.fan-id.ru


 

Níže jsme pro Vás připravili aktuální přehled nejnavštěvovanějších zemí, kam je třeba mít z ČR vízum.

 


KANADA

Vstupní podmínky pro lety do Kanady

Pro všechny cestující bez vízové povinnosti platí vstupní podmínka: mít před nástupem do letadla vyřízenu elektronickou registraci – eTA (Electronic Travel Authorization).
eTA je nástroj pro všechny cestující, kteří pro vstup do Kanady nepotřebují víza. Váže se k zaregistrovanému pasu a registrace platí po dobu pěti let nebo po dobu platnosti cestovního pasu. Tato elektronická registrace se týká pouze cestujících, kteří se do Kanady dopravují letecky.

Více na následujícím odkazu nebo v příloze: http://news.gc.ca/article-en.do?nid=112721

Postup elektronické registrace je velmi jednoduchý. Potřebovat budete váš platný cestovní pas, emailovou adresu a platební kartu. Na registrační stránce zadáte své jméno, číslo cestovního pasu a emailovou adresu. Poté proběhne platba poplatku, který bude ve výši 7 kanadských dolarů a na vaši emailovou adresu přijde potvrzení. Od té chvíle je registrace provedena a váže se právě k číslu cestovního pasu, který jste při ní zadali.

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp?utm_campaign=eta_20150417_travel&utm_source=online_vanity-url&utm_medium=web-marketing&utm_content=canada.ca-eta

AUSTRÁLIE

TURISTICKÉ VÍZUM

POŽADAVKY PRO POBYT DO 3 MĚSÍCŮ (eVisitors):

- 1 x vyplněný formulář "žádost o vízum"
- kopie datové stránky pasu s minimální platností 6 měsíců po ukončení pobytu

Důležité upozornění: v případě, že žádáte o vízum pro dítě, je nutné předložit kopii datové stránky cestovního pasu dítěte a samostatný formulář žádosti o víza.

Orientační doba vyřízení víza:  2-10 pracovních dní následujících po dni podání žádosti

Platnost víza: 1 rok od vydání, 3 měsíce od každého vstupu, počet vstupů není limitován

Pozn.: Vízum eVisitor není možné prodloužit.

POŽADAVKY PRO POBYT DO 6 a 12 MĚSÍCŮ (e600):

- 1 x vyplněný formulář "Austrálie_dlouhodobá"
 - kopie datové stránky pasu s minimální platností 6 měsíců po ukončení pobytu
 - fotografie pasového formátu
 - kopie občanského průkazu
 - rezervace letenky
 - cestovní pojištění alespoň na část pobytu
 - výpis z bankovního účtu za poslední 3 měsíce (ne potvrzení o konečném zůstatku)
 - doklad o zaměstnání či studiu
 - zvací dopis nebo e-mailová komunikace s pozváním v anglickém jazyce
 - itinerář cesty v anglickém jazyce (místa, která plánujete navštívit)
 - plány po návratu z Austrálie (návrat do práce/ ke studiu,..) v anglickém jazyce
 - ambasáda si může vyžádat další doplňující dokumenty

U žadatelů starších 70 let si může ambasáda vyžádat lékařskou prohlídku u akreditovaného lékaře a doložení pojištění na celou délku pobytu v Austrálii (seznam lékařů naleznete níže v dokumentech ke stažení).

U žadatelů mladších 18 let je nutné navíc doložit:
 - vyplněný formulář 1229 (notářsky ověřený)
 - vyplněný formulář 1257 (v případě, že nezletilý cestuje bez obou rodičů)
 - souhlas necestujícího rodiče o vycestování nezletilého (notářsky ověřený)
 - kopii pasu necestujícího rodiče
 - kopii rodného listu cestujícího (notářsky ověřenou)
 - dále si ambasáda může vyžádat výpisy z bankovního účtu, potvrzení o zaměstnání, zvací dopis apod.

Doba vyřízení víza: 6-8 týdnů

Platnost víza:
6měsíční vízum: 1 rok od vydání, 6 měsíců od každého vstupu, počet vstupů obvykle není limitován
12měsíční vízum: 1 rok vydání, 12 měsíců od vstupu, standardně vydáváno jako jednovstupé vízum

Poplatek ambasádě:
standardní vyřízení – pobyt do 3 měsíců / zdarma
standardní vyřízení – 130 AUD (cca 2 800 CZK) / pobyt do 6 nebo 12 měsíců

Poplatek agentuře: manipulační poplatek 1000,-Kč  + DPH (pokud nemáte ve smlouvě uvedeno jinak)

BUSINESS VÍZUM

v rámci víza typu eVisitor lze žádat o business víza za účelem:

- setkání, konferencí a seminářů
- provádění všeobecných obchodních, investičních nebo vládních vyšetřování

Pozor: V případě zájmu o jiný typ business víza je možná individuální domluva, vízum se vyřizuje na ambasádě ve Vídni

Požadavky pro víza eVisitor:
 - kopie datové stránky cestovního pasu s minimální platností 6 měsíců po ukončení pobytu v Austrálii
 - 1x vyplněný formulář

Orientační doba vyřízení víza: 1-2 týdny

Platnost víza: maximálně 1 rok s maximální délkou pobytu 3 měsíce

Poplatek ambasádě: standardní vyřízení – pobyt do 3 měsíců / zdarma

Poplatek agentuře: manipulační poplatek 1000,-Kč  + DPH (pokud nemáte ve smlouvě uvedeno jinak)

Naše cestovní kancelář Vám nemůže zaručit udělení či vyřízení víza v určitém termínu. Udělení víza je plně v kompetenci zastupitelských úřadů, proti jeho zamítnutí není odvolání a poplatek v takovém případě je nevratný.

Uvedené lhůty jsou pouze orientační, nemůžeme nést zodpovědnost za jejich dodržení ( zvláště v sezónních obdobích).
Klientům doporučujeme, aby žádosti podávali s dostatečným časovým předstihem a k žádosti o vízum dokládali všechny požadované dokumenty.


ČÍNA

TURISTICKÉ VÍZUM

Dne 29. října 2018 bylo slavnostně otevřeno Chinese Visa Application Service Center, nové centrum pro vydávání víz pro cesty do Číny, které nově nahradí předchozí proces vydávání víz na ambasádě. Nově je zaveden poplatek tzv. "Service fee", který u standardní doby vyřízení víz činí 1 100 Kč.
Více informací naleznete na www.visaforchina.org, kontakt na vízové centrum je Futurama, Sokolovská 663/136 A 1 FL, Praha 8 Karlín, tel.: 273 160 888 e-mail: praguecenter@visaforchina.org.

Na základě vzájemných recipročních vztahů se od 14. 3. 2016 mění poplatek za víza do Pevninské Číny pro občany České republiky a ostatních zemí Shengenské dohody na 60 € nezávisle na počtu vstupů a době platnosti víza. Víza se zpravidla vydávají do 4 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti. Od 15. 7. 2012 Velvyslanectví ČLR v ČR nevydává víza v expresním režimu, pouze v nejnutnějších případech je příplatek za urychlení do 2 pracovních dnů 25 €, do druhého pracovního dne 35 €.

• cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu, s minimálně 2 volnými stránkami pro vízum
• kopie datové stránky pasu
• 1 x kompletně a podle skutečnosti vyplněný formulář, podepsaný žadatelem
• 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář
 • kopie zakoupené letenky nebo rezervace: obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení)
• turistika:
 o detailní itinerář cesty po Číně v anglickém jazyce (podle časového sledu, místa, pamětihodnosti apod., příp. informace o zajištěném ubytování)
• návštěva přátel/příbuzných:
 o zvací dopis od kontaktní osoby v Číně obsahující mj. její kontaktní informace. Pokud je kontaktní osobou čínský občan, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho občanského průkazu či pasu; pokud je kontaktní osobou cizí státní příslušník žijící v Číně, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho pasu a kopii jeho platného víza/povolení k pobytu v ČLR.
• rezervace ubytování (případně zvací dopis od kontaktní osoby v Číně obsahující informace o zajištěném ubytování)
• výpis z vlastního účtu dokládající dostatečné finanční prostředky na cestu (min. 100 USD na den pobytu v Číně na osobu)
• cestovní pojištění na dobu pobytu v Číně
 • studenti: potvrzení o studiu.
• pracující:  potvrzení o zaměstnání a souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené,vše  na jednom listu
• OSVČ: úředně ověřený výpis z živnostenského rejstříku
• důchodci: doklad o nároku na důchod
• nezletilí: navíc ověřený souhlas rodiče/rodičů s vycestováním do Číny, kopii rodného listu a prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého
• Cestování do Tibetu a Xinjiangu je možné pouze v rámci skupinové návštěvy organizované čínskou cestovní kanceláří. Při žádosti o vízum je třeba předložit oficiální pozvání "Invitation Letter for Tourist" 旅游邀请函--个人签证用 nebo "Invitation Letter for Tourist Group" 旅游邀请函--团体签证用.

BUSINESS VÍZUM

Od 1.1.2014 se musí cestující, žádající o vícevstupní business vízum, dostavit na ambasádu osobně. Business vízum bohužel nemůže za klienta vyřizovat cestovní kancelář.
• cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu, s minimálně 2 volnými stránkami pro vízum
• kopie datové stránky pasu
• 1 x kompletně a podle skutečnosti vyplněný formulář podepsaný žadatelem
• 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář
• rezervace letenky: obousměrná rezervace letenky do Číny a z Číny
• zvací dopis: vydán zvoucí organizací/společností na hlavičkovém papíře, psaný v čínském jazyce (musí obsahovat: informace o žadateli: jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu; informace o návštěvě žadatele: účel návštěvy Číny, časové rozmezí návštěvy, místo návštěvy, vztahy mezi žadatelem a zvoucí organizací nebo společností, způsob finančního krytí návštěvy; informace o zvoucí organizaci nebo společnosti: název zvoucí organizace nebo společnosti, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby ze zvoucí organizace nebo společnosti
• žadatelé, kteří se účastní veletrhu Canton Fair, musí předložit originál zvacího dopisu vydaný organizátorem veletrhu

Upozornění: Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat i další dokumenty. O udělení víza, jeho platnosti či o délce pobytu rozhoduje konzulární pracovník!

Důležité upozornění: dle nového nařízení čínské ambasády mohou cestovní agentury zajišťovat pouze víza na 1 vstup do země. Klienti, kteří budou požadovat víza pro 2 a více vstupů, se musí osobně dostavit na ambasádu. V případě, že bude do Číny cestovat organizovaná skupina, je možné, aby žádosti předal na ambasádě pouze jeden z cestujících i za ostatní.

Orientační doba vyřízení víza: 7 pracovních dnů od data podání / standardní vyřízení

Platnost víza:
• maximálně 90 dnů od data vystavení víza s délkou pobytu dle žádosti a letenky (max. 30 dní)
• Krátkodobé návštěvní/obchodní vízum - platnost 3 měsíce, délka pobytu nepřesahující 30 dní. Vydává se cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem návštěvy (např. veletrhu), přednášky, obchodu, konference, vědecké, kulturní či sportovní výměny apod.

Poplatek ambasádě:
• 1 vstup do země: standardní vyřízení – 50 EUR/ přepočet na Kč dle aktuálního kurzu
• bankovní transakční poplatek - 70 Kč / žádost
Poplatek agentuře: + náš poplatek 1 400 Kč + DPH  ( pokud nemáte ve smlouvě uvedeno jinak)


DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VÍZUM DO ČLR

1. Předání žádosti o vízum neznamená, že bude vízum uděleno, konzulární pracovník Velvyslanectví ČLR v ČR má právo rozhodnout o vydání víza či o udělení typu víza, délky jeho platnosti či délky pobytu.

2. Velvyslanectví ČLR v ČR přijímá žádosti o vízum do ČLR pouze českých občanů a občanů jiných zemí, kteří v ČR dlouhodobě žijí nebo pracují. Žadatelé, kteří nejsou držiteli českého pasu,  se musí po předložení žádosti o vízum dostavit vždy osobně a předložit potvrzení o dlouhodobém či trvalém pobytu v ČR (originál a kopie povolení k pobytu v ČR, potvrzení od dopis zaměstnavatele či školy v ČR).

3. Při žádosti o krátkodobé turistické či obchodní vízum je třeba předložit žádost minimálně s předstihem 5 pracovních dní, při žádosti o ostatní typy víz minimálně 10 pracovních dní. Optimální doba pro vyřízení víza je měsíc před odjezdem do Číny. S výjimkou zcela ojedinělých případů neposkytuje velvyslanectví expresní vyřízení víz.

4. Při žádosti českého občana o krátkodobé jednovstupné turistické či obchodní vízum může být k podání žádosti i vyzvednutí víza pověřena jiná osoba nebo cestovní agentura. Při žádosti o ostatní typy víz je třeba, aby se žadatel dostavil osobně, popř. aby se dostavil jeden žadatel za celou skupinu. 

5. Při žádosti o expresní vyřízení víza se musí žadatel dostavit osobně, ve zcela ojedinělých případech může pověřit jinou osobu (ne však cestovní kancelář či vízovou agenturu).

6. Pokud je žadatel osoba mladší 18 let, je třeba předložit notářsky ověřený souhlas rodičů s vycestování dítěte do ČLR.

7. Velvyslanectví ČLR v ČR nepřijímá žádosti poštou!!!

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/spojene_arabske_emiraty/cestovani/index.html

Prosíme o velkou pozornost při vyplňování žádosti o vízum a doporučujeme zkontrolovat Vaše pozvání, že je shodné s Vaší žádostí o vízum, letenkou a pojištěním. V případě neudělení víza z důvodu chybných podkladů bude při znovu podaní víza navýšen náš poplatek za vyřízení víz o 50%.

Naše cestovní kancelář Vám nemůže zaručit udělení či vyřízení víza v určitém termínu. Udělení víza je plně v kompetenci zastupitelských úřadů, proti jeho zamítnutí není odvolání a poplatek v takovém případě je nevratný.
Uvedené lhůty jsou pouze orientační, nemůžeme nést zodpovědnost za jejich dodržení ( zvláště v sezónních obdobích).

Klientům doporučujeme, aby žádosti podávali s dostatečným časovým předstihem a k žádosti o vízum dokládali všechny požadované dokumenty.

INDIE

TURISTICKÉ VÍZUM

• cestovní pas s minimální platností 6 měsíců od vstupu do země
• 1x kopie datové stránky cestovního pasu
• 1 x vyplněný on-line formulář  https://indianvisaonline.gov.in/visa/  - podepsán pod fotografií a na konci    -  POZOR!  Na formuláři musí být naskenovaná barevná fotografie
• 2 x fotografie ve formátu 50mm x 50mm UPOZORNĚNÍ: fotografie musí mít bílé pozadí!
• rezervace zpáteční letenky
• u dvouvstupu navíc plán cesty v angličtině a rezervaci přeletové letenky
• cizinci: potřebují k žádosti doložit trvalý nebo dlouhodobý pobyt v České republice minimálně 2 roky + dále musí vyplnit i dodatkový formulář ADDITIONAL VISA FORM
• u nezletilých: ověřený souhlas rodičů s vycestováním do Indie - s uvedením jména rodiče, se kterým bude dítě cestovat / kopii rodného listu dítěte / kopie dokladu rodičů (pro porovnání podpisů uvedených na souhlasu s vycestováním)
• zplnomocnění

BUSINESS VÍZUM

• cestovní pas s minimální platností 6 měsíců od vstupu do země
• 1x kopie datové stránky cestovního pasu
• 1 x vyplněný on-line formulář  https://indianvisaonline.gov.in/visa/  - podepsán pod fotografií a na konci
• 1x vyplněný formulář doplňující žádost o business vízum
• 2 x fotografie ve formátu 50mm x 50mm UPOZORNĚNÍ: fotografie musí mít bílé pozadí!
• rezervace zpáteční letenky
• zvací dopis
• vysílací dopis v anglickém jazyce*
• cizinci potřebují k žádosti doložit trvalý nebo dlouhodobý pobyt v České republice minimálně 2 roky + dále musí vyplnit i dodatkový formulář ADDITIONAL VISA FORM
• zplnomocnění
 * náležitosti vysílacího dopisu: vydán společností na hlavičkovém papíře - musí obsahovat informace o žadateli: jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost (občanství), číslo pasu; informace o návštěvě žadatele: účel návštěvy, časové rozmezí návštěvy, informace od kdy a jak dlouho ve společnosti žadatel pracuje; informace o zvoucí organizaci nebo společnosti: název zvoucí organizace nebo společnosti, telefonní číslo, adresa
 POZOR: při vyplňování online žádosti je nutno do systému nahrát sken fotografie, kterou později přiložíte k vytištěné verzi žádosti
 Orientační doba vyřízení víza:
• 7 pracovních dní po podání žádosti
• U žadatelů bez trvalého pobytu v ČR je k vyřízení třeba dalších 5 dní. Rovněž se u nich účtují i vyšší poplatky.

Platnost víza:
• 6 měsíců od data udělení víza u turistických víz
• 6 měsíců / 1 rok od data udělení víza u obchodních víz
• Víza jsou v platnosti od data vyhotovení nikoliv od data vstupu
 Upozornění: O další turistické vízum lze zažádat nejdříve 1 měsíc po návratu
Poplatek ambasádě:
• Turistické standardní vyřízení – 850 Kč / 1 vstup, 2 vstupy na 6 měsíců
 • Business standardní vyřízení – 3 850 Kč / 1 vstup a multivstup na 6 měsíců
 • Business standardní vyřízení – 3 850 Kč / multivstup na 12 měsíců
 • Vízum pro cizince 5 300 Kč
Poplatek agentuře:
• + 1 000 Kč manipulační poplatek + DPH  (pokud nemáte ve smlouvě uvedeno jinak)

Expresní víza nelze zařídit.

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/spojene_arabske_emiraty/cestovani/index.html

Prosíme o velkou pozornost při vyplňování žádosti o vízum a doporučujeme zkontrolovat Vaše pozvání, že je shodné s Vaší žádostí o vízum, letenkou a pojištěním. V případě neudělení víza z důvodu chybných podkladů bude při znovu podaní víza navýšen náš poplatek za vyřízení víz o 50%.

Naše cestovní kancelář Vám nemůže zaručit udělení či vyřízení víza v určitém termínu. Udělení víza je plně v kompetenci zastupitelských úřadů, proti jeho zamítnutí není odvolání a poplatek v takovém případě je nevratný.
Uvedené lhůty jsou pouze orientační, nemůžeme nést zodpovědnost za jejich dodržení (zvláště v sezónních obdobích).

Klientům doporučujeme, aby žádosti podávali s dostatečným časovým předstihem a k žádosti o vízum dokládali všechny požadované dokumenty.

KAZACHSTÁN


CESTOVNÍ KANCELÁŘ NEMŮŽE VYŘIZOVAT ŽÁDOSTI O ZÍSKÁNÍ VÍZA DO KAZACHSTÁNU ZA KLIENTA. PRO UDĚLENÍ VÍZA JE NUTNÁ OSOBNÍ NÁVŠTĚVA AMBASÁDY

TURISTICKÉ VÍZUM

• cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po vstupu na území Kazachstánu
• 1 x fotografie pasového formátu
• 1 x vyplněný formulář
• nutno doložit rezervaci ubytování v hotelu (nejlépe přímo ubytovací voucher)
• zvací dopis ověřený MZV v Kazachstánu nebo turistický voucher (není nutný u žádosti o vízum na 1 vstup)
• potvrzení o zaplacení poplatku
Doba vyřízení víza: 7 pracovních dnů
Platnost víza: dle dat uvedených v žádosti
Poplatek ambasádě:
• standardní vyřízení – 35 EUR / 1 vstup do 30 dnů
• standardní vyřízení – 50 EUR / 2 vstupy do 60 dnů
• standardní vyřízení – 65 EUR / 3 vstupy do 90 dnů
• bankovní transakční poplatek - 70 Kč / žádost

BUSINESS  VÍZUM

• cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po vstupu na území Kazachstánu
• 1 x fotografie pasového formátu
• 1 x vyplněný formulář
• zvací dopis ověřený MZV v Kazachstánu nebo turistický voucher (není nutný u žádosti o vízum na 1 vstup)
• průvodní dopis ambasádě specifikující účel cesty
• potvrzení o zaplacení poplatku

Doba vyřízení víza: 7 pracovních dnů
Platnost víza: dle dat uvedených v žádosti
Poplatek ambasádě:
• standardní vyřízení – 50 EUR / 1 vstup do 30 dnů
• standardní vyřízení – 70 EUR / 2 vstupy do 60 dnů
• standardní vyřízení – 170 EUR / multivstup s maximální platností 1 rok (business víza a pracovní pobyty)
• bankovní transakční poplatek - 70 Kč / žádost

Konzulární poplatek za vízum musí být zaplacen na účet Velvyslanectví na kterékoli pobočce ČSOB.
Československá Obchodní Banka, a.s.
Účet : 241079389/0300
Embassy of the Republic of Kazakhstan.
SWIFT: CEKO CZPP
IBAN: CZ 290300 0000000241079389
Platby prováděné bankovním převodem nebo převodem prostřednictvím internetového bankovnictví Velvyslanectví nepřijímá.

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/spojene_arabske_emiraty/cestovani/index.html

Naše cestovní kancelář Vám nemůže zaručit udělení či vyřízení víza v určitém termínu. Udělení víza je plně v kompetenci zastupitelských úřadů, proti jeho zamítnutí není odvolání a poplatek v takovém případě je nevratný.
Uvedené lhůty jsou pouze orientační, nemůžeme nést zodpovědnost za jejich dodržení (zvláště v sezónních obdobích).

Klientům doporučujeme, aby žádosti podávali s dostatečným časovým předstihem a k žádosti o vízum dokládali všechny požadované dokumenty.

RUSKO

Pozor: Pro kompletní vyplnění žádosti  je nutné mít originál pozvání  nebo znát číslo voucheru od turistické organizace. S vyhotovením tohoto voucheru nebo pozvání Vám rádi pomůžeme.


TURISTICKÉ VÍZUM

• cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Rusku (nelze použít pasy s expresním vyřízením s dobou platnosti 6 měsíců!), s minimálně jednou dvoustranou volnou
• 1 x kopie datové stránky cestovního pasu
• 1 x vyplněný online formulář https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
POZOR!  Pokud nemáte vlastní pozvání a budete chtít vyřídit pozvání přes naší CK nevyplňujte online formulář, v tomto případě prosíme o ruční vyplnění starého formuláře.
• 1 x fotografie pasového formátu
• kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu v Rusku - pokud má žadatel pojištění na platební kartě, je nutné doložit potvrzení z banky a kopii přední strany platební karty  POZOR: na smlouvě musí být jasně vyjádřena územní platnost pojištění - "celý svět" , "Evropa a evropská část Ruské federace", "Rusko")
• pozvání od soukromé osoby ověřené cizineckou policií nebo turistický voucher ( turistický voucher Vám můžeme vyřídit )
Pozn: U žadatelů do 18 let je nutné mít během cesty s sebou souhlas obou rodičů ( s úředně ověřenými podpisy) s vycestováním do Ruska a kopii rodného listu žadatele.
Platnost víza: dle dat v pozvání či turistickém voucheru, maximálně však 30 dnů


1/ BUSINESS  VÍZUM NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO POZVÁNÍ

Požadavky:
• cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Rusku (nelze použít pasy s expresním vyřízením s dobou platnosti 6 měsíců!), s minimálně jednou dvoustranou volnou
• 1 x kopie datové stránky cestovního pasu
• 1 x vyplněný online formulář https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
• 1 x fotografie pasového formátu
• kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu v Rusku - pokud má žadatel pojištění na platební kartě, je nutné doložit potvrzení z banky a kopii přední strany platební karty POZOR: na smlouvě musí být jasně vyjádřena územní platnost pojištění - "celý svět" , "Evropa a evropská část Ruské federace", "Rusko")
• originální pozvání ověřené cizineckou policií*   Zvací dopis musí být v originále!!

*Náležitosti zvacího dopisu: vydání zvoucí organizací/společností na hlavičkovém papíře, psaný v ruském jazyce (musí obsahovat: razítko a podpis statutárního zástupce, registrační číslo firmy dle vnitrostátních právních předpisů a daňové identifikační číslo (v ČR = IČO a DIČ), správně uvedené celé jméno zvané osoby, její státní příslušnost, datum narození, číslo pasu, účel a časové rozmezí návštěvy, počet vstupů). Adresátem by mělo být konzulární oddělení Velvyslanectví RF v Karlových Varech.Tyto podmínky platí při vyřízení víz pro občany EU, s výjimkou Velké Británie a Irska.

2/ BUSINESS VÍZUM VČETNĚ POZVÁNÍ

(nemáte své vlastní pozvání)
Požadavky:
• cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu v Rusku (nelze použít pasy s expresním vyřízením s dobou platnosti 6 měsíců!), s minimálně jednou dvoustranou volnou
• 1 x kopie datové stránky cestovního pasu
• 1 x vyplněný online formulář**
• 1 x fotografie pasového formátu
• kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu v Rusku - pokud má žadatel pojištění na platební kartě, je nutné doložit potvrzení z banky a kopii přední strany platební karty POZOR: na smlouvě musí být jasně vyjádřena územní platnost pojištění - "celý svět" , "Evropa a evropská část Ruské federace", "Rusko")
• ** pozor : Pokud nemáte vlastní pozvání a budete chtít vyřídit pozvání přes naší CK nevyplňujte online formulář, v tomto případě prosíme o ruční vyplnění starého formuláře.

Žádosti o roční vícevstupní vízum není možné vyřizovat v urgentním režimu.

Poplatky a celková doba vyřízení
Pokud máte problém se zajištěním zvacího dopisu či turistické vízové podpory můžeme Vám jej zajistit přes naší cestovní kancelář. Pozvání zajišťujeme na

Celková doba vyřízení žádosti Cena včetně DPH a KO poplatků   Reálná doba vyřízení na KU.
 Podává se PO, ST, PA
 jeden (1) vstup – platnost 30 dní 10 pracovních dní 2 500 5 pracovních dní (v PO podáme v PO máme)
 jeden (1) vstup – platnost 30 dní 5 pracovních dní     EXPRES    3 500 3 pracovní dny
 dva (2) vstupy – platnost 90 dní 10 pracovních dní 2 800 5 pracovních dní (v PO podáme v PO máme)
 dva (2) vstupy – platnost 90 dní 5 pracovních dní EXPRES
 3 800 3 pracovní dny

jeden/dva (1/2) vstupy –
platnost 30 / 90 dní NA POČKÁNÍ EXPRES 
 + 500 PODÁME A VYZVEDNEME VŽDY PO - ST -PA


 více (multi) vstupů – platnost 12 měs. 12 pracovních dní 3 900 7 pracovních dní (v PO podáme ve PO máme)
 Je nutné předchozí vízum 1 vstup business
 více (multi) vstupů – platnost 12 měs. 5 pracovních dní 5 400 3 pracovní dny
 Je nutné předchozí vízum 1 vstup business

turistická víza 
jeden (1) vstup – platnost 30 dní 10 pracovních dní 2 500 5 pracovních dní (v PO podáme v PO máme)
jeden (1) vstup – platnost 30 dní 5 pracovních dní 3 500 3 pracovní dny
    
K ceně je třeba připočíst náš manipulační poplatek 1 000 Kč (pokud ve smlouvě nemáte uvedeno jinak)

POKUD MÁTE VLASTNÍ POZVÁNÍ

Vyřízení víz na ambasádě trvá 10 dní, za 100% příplatek lze zažádat o expresní vyřízení, které trvá  5 dní. Je nutné doložit rezervaci letu.

Poplatky v případě, že máte vlastní pozvání
Vízum                            2 120,- Kč / pro občany ČR
Náš poplatek            1000,- Kč + DPH  (pokud ve smlouvě nemáte uvedeno jinak)
Příplatek za expresní vízum          990,- Kč / pro občany ČR (chtějí vidět i letenku)

POZOR: Velké změny se týkají vyřizování víz pro občany třetích zemí, tedy s jiným než českým občanstvím (mimo Slovenských občanů), mnohé národnosti budou muset dokládat kopii povolení k pobytu, aby jim bylo možné vízum vyřídit.

Ohlašovací povinnost
Dne 15. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon RF č. 109 o migrační databance cizinců a osob bez občanství v Ruské federaci, který stanoví povinnost ohlásit adresu místa pobytu na území RF. Nová právní úprava převedla povinnost hlásit adresu pobytu občana ČR v RF na přijímající stranu a nově stanovila povinnost takového občana se po odjezdu z místa ubytování písemně odhlásit. Občan ČR má nově povinnost mít u sebe nejpozději po uplynutí 3 pracovních dnů od příjezdu do místa ubytování doklad o tom, že adresu místa pobytu nahlásil.

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/spojene_arabske_emiraty/cestovani/index.html

Prosíme o velkou pozornost při vyplňování žádosti o vízum a doporučujeme zkontrolovat Vaše pozvání, že je shodné s Vaší žádostí o vízum, letenkou a pojištěním. V případě neudělení víza z důvodu chybných podkladů bude při znovu podaní víza navýšen náš poplatek za vyřízení víz o 50%.

Naše cestovní kancelář Vám nemůže zaručit udělení či vyřízení víza v určitém termínu. Udělení víza je plně v kompetenci zastupitelských úřadů, proti jeho zamítnutí není odvolání a poplatek v takovém případě je nevratný. Uvedené lhůty jsou pouze orientační, nemůžeme nést zodpovědnost za jejich dodržení ( zvláště v sezónních obdobích). Klientům doporučujeme, aby žádosti podávali s dostatečným časovým předstihem a k žádosti o vízum dokládali všechny požadované dokumenty.


SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Pracovní týden v SAE je od neděle do čtvrtka, v pátek a sobotu úřady nepracují.
Víza do Spojených arabských emirátů Vám můžeme zprostředkovat třemi způsoby:


VYŘÍZENÍ VÍZ DO SAE NA ZÁKLADĚ REZERVACE LETENKY

(letenku můžete mít od jakékoliv letecké společnosti a dokonce není nutné mít předem sjednané ubytování):
Požadavky:
• barevný scan datové stránky pasu s platností minimálně 6 měsíců po návratu ze SAE
• rezervace letenky
• telefonický a emailový kontakt na žadatele během pobytu v SAE
• prohlášení
Poplatek a orientační doba vyřízení:
• 4 620 Kč - standardní vyřízení do 5 pracovních dní, počínaje dalším dnem po odeslání
• 5 390 Kč - urgentní vyřízení do 3 pracovních dní, počínaje dalším dnem po odeslání
• +1 000 Kč manipulační poplatek + DPH ( pokud nemáte ve smlouvě uvedeno jinak)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VYŘÍZENÍ VÍZ NA ZÁKLADĚ REZERVACE UBYTOVÁNÍ

(rezervaci ubytování můžete mít od jakékoliv společnosti) :
Požadavky:
• barevný scan datové stránky pasu s platností minimálně 6 měsíců po návratu ze SAE
• barevný scan fotografie pasového formátu (pouze ve formátu JPG)
• 1x vyplněný formulář
• potvrzení o rezervaci ubytování
 Orientační doba vyřízení:
• 7-9 pracovních dní
 Poplatek ambasádě:
• 3 470 Kč  + 1 000 Kč manipulační poplatek + DPH ( pokud nemáte ve smlouvě uvedeno jinak)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYŘÍZENÍ VÍZ PŘES LETECKOU SPOLEČNOST EMIRATES

(na základě obousměrné letenky zakoupené u této společnosti):
Požadavky:
• barevný scan datové stránky pasu s platností minimálně 6 měsíců po návratu ze SAE (velikost 200 kB)
• barevný scan fotografie pasového formátu (velikost 40 kB)
• 1x vyplněný formulář
• kopie zakoupené vystavené zpáteční letenky
• v případě, že je cestující rezidentem v jiné zemi, než zemi původu, je požadován scan povolení k pobytu (velikost 200 kB)
Pozn.:veškeré scany musí být ve formátu jpg.
Orientační doba vyřízení: 5-7 pracovních dní
Poplatek: 2450 Kč + 1 000 Kč manipulační poplatek + DPH ( pokud nemáte ve smlouvě uvedeno jinak)


• Turistická víza jsou platná 60 dní od vystavení na pobyt do 30 dní; je možné prodloužit ihned po vstupu do SAE na dalších 30 dní (pouze 1×); o toto vízum není možné žádat opakovaně v krátké lhůtě.
• Tranzitní vízum – pokud klient neopustí do 24 hodin tranzitní prostor, není vízum potřeba.
 Podmínky pro vstup do SAE:
• Pokud klient nevlastní pas s biometrickými údaji, může mu být po příletu na letiště do Spojených Arabských Emirátů naúčtován jednorázový poplatek 36 AED a vyžadován oční scan.
• Každý žadatel může být v systému pouze jednou, nelze tedy vystavovat hromadná víza na více vstupů tzv. Multiple entry. Z bezpečnostních důvodů při vydávání víz jsou žádosti o víza přijímána imigračním úřadem nejdříve 14 dní před datem odletu.
• Zákaz vstupu, popř. velmi složité podmínky pro vstup, mají občané Somálska, Jemenu, Iráku, Izraele, Sýrie a Palestiny
• V případě, že máte v pase razítko z Izraele, doporučujeme vyřídit si nový pas. V opačném případě se jinak může stát, že vám vízum nebude uděleno.

Upozornění při vyřizování víz pro tzv. „rizikové skupiny“:
• ženy do 30 let, cestující samy, bez doprovodu manžela nebo rodičů, případně dětí – vztahuje se i na manželské páry, které mají odlišné příjmení
• muži do 22 let, cestující sami bez doprovodu rodičů, dětí
 V těchto případech se doporučuje k žádosti o vízum doložit kopii oddacího listu, potvrzení o rezervaci hotelu, potvrzení o studiu, pozvání osoby s rezidenčním statutem.

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/spojene_arabske_emiraty/cestovani/index.html

 
TUNISKO


Pro organizovanou turistiku (organizovaný zájezd s cestovní smlouvou) není vízová povinnost. Účastníci organizované turistiky (bez víza) však nemohou během pobytu v Tunisku vycestovat do sousedních zemí.

Individuální cestovatelé vízum mít musí! Jestliže se jim (zejména při využití charterových letů) podaří vstoupit na území Tuniska bez víza, jedná se pouze o nepozornost cizinecké policie, nikoli o potvrzení legálnosti pobytu. V případě kontroly pořádkovými orgány hrozí za nelegální pobyt sankce, včetně policejního zadržení.


Požadavky:
- cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu
- 2 x vyplněný formulář
- 2 x fotografie pasového formátu
- rezervace zpáteční letenky
- TURISTIKA: pozvání od soukromé osoby s ověřeným podpisem (v arabském nebo francouzském jazyce) nebo potvrzení rezervace ubytování
- BUSINESS: zvací dopis od zvoucí organice + vysílací dopis z české firmy pro občany Slovenské republiky můžeme víza vyřídit pouze v případě, mají- li žadatelé v ČR nahlášený trvalý pobyt. V případě, že trvalý pobyt v ČR nahlášený nemají, musejí si o víza zažádat sami na ambasádě ve Vídni

Doba vyřízení víza: 7 pracovních dní od podání žádostiPlatnost víza: dle dat uvedených v žádosti/maximálně 3 měsíce
Poplatek ambasádě: standardní vyřízení – 980 Kč/ 1 vstup, multivstup
Poplatek agentuře: 1 000 Kč + DPH  ( pokud nemáte ve smlouvě uvedeno jinak )

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/tunisko/cestovani/index.html

Naše cestovní kancelář Vám nemůže zaručit udělení či vyřízení víza v určitém termínu. Udělení víza je plně v kompetenci zastupitelských úřadů, proti jeho zamítnutí není odvolání a poplatek v takovém případě je nevratný.  Uvedené lhůty jsou pouze orientační, nemůžeme nést zodpovědnost za jejich dodržení ( zvláště v sezónních obdobích). Klientům doporučujeme, aby žádosti podávali s dostatečným časovým předstihem a k žádosti o vízum dokládali všechny požadované dokumenty.

USA


Cestování bez víz do USA

Češi cestující do Spojených států za turistickým nebo obchodním účelem mohou využít Program bezvízového styku, který jim umožňuje navštívit USA bez víz. Mohou využít Elektronický systém cestovní registrace, zkráceně ESTA (Electronic System for Travel Authorization) na adrese https://esta.cbp.dhs.gov/.

formulář je v českém jazyce, je třeba jej však vyplnit bez diakritiky.

CENA REGISTRACE JE 14 US / OSOBA

Program bezvízového styku umožňuje českým občanům cestujícím do Spojených států na krátké turistické či obchodní pobyty zůstat v USA bez víz až 90 dní. Pokud budou cestující chtít navštívit Spojené státy bez víz, budou muset vlastnit biometrický pas, který vydává Česká republika od září roku 2006, a internetovou autorizaci formuláře ESTA. Doporučujeme si výtisk autorizace vzít s sebou na cestu.

Češi, kteří plánují cestovat do USA za jiným účelem, například kvůli studiu, práci, výměnnému pobytu nebo na studentskou brigádu, budou víza nadále potřebovat. Vlastníci platného (turistického) víza typu B na něj mohou nadále cestovat.

Cestování bez víz do USA - Visa Waiver Program

Občané České republiky, cestující do Spojených států za turistickým nebo obchodním účelem na méně než 90 dnů, mohou cestovat bez víz.
Každý cestující, včetně dětí bez rozdílu věku, musí mít platný biometrický pas a schválené povolení ESTA.

V současnosti jsou na seznamu účastníků bezvízového programu pouze občané těchto zemí:
Andorra, Austrálie, Belgie, Brunej, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
 Pro systém ESTA je zavedena webová stránka https://esta.cbp.dhs.gov/, na které cestující dle instrukcí zodpoví otázky a podá žádost o autorizaci cesty. Elektronická žádost by měla být vyplněna co nejdříve, jakmile budete znát Vaše cestovní plány.


Do USA můžete cestovat bez víz, pokud splňujete následující POŽADAVKY:
1. Jste občanem jedné z výše uvedených zemí.
2. Vlastníte platný biometrický pas (české úřady vydávají biometrické pasy od září 2006).
3. Plánujete cestovat to Spojených států na krátkou služební nebo turistickou cestu, nebo chcete v USA pouze přestupovat.
4. Váš pobyt v USA nepřesáhne dobu 90 dnů.
5. Máte zakoupenou zpáteční letenku prokazující, že opustíte Spojené státy během 90 dnů.

POSTUP při vyplňování cestovní registrace ESTA:
• Ujistěte se, že vlastníte biometrický pas.
• Vyplňte registraci ESTA na adrese https://esta.cbp.dhs.gov/
• K usnadnění procesu autorizace doporučuje americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) registrovat se v systému nejpozději 72 hodin před cestou. Nicméně žádosti mohou být v rámci bezvízového programu podány kdykoliv před cestou do Spojených států.
• Dle instrukcí uvedete v registraci ESTA tyto údaje: jméno, datum narození a informace o pase. Číslo letu a adresa pobytu ve Spojených státech jsou informace dobrovolné. Budete však muset zodpovědět dotazy týkající se nakažlivých chorob, případného trestního stíhání a mimo jiné i dotazy ohledně zamítnutí předešlých žádostí o vízum nebo deportace.
• Žádost o autorizaci ESTA je nutné vyplnit bez české diakritiky. Povinné jsou odpovědi pouze na otázky, které jsou označené červenou hvězdičkou. Všechny ostatní odpovědi jsou dobrovolné.
 UPOZORNĚNÍ: Děti, i když cestují s rodiči, musí získat samostatné povolení přes systém ESTA na svůj vlastní biometrický pas.

Po vyplnění a zaslání žádosti obdržíte jedno z následujících vyrozumění:

Registrace odsouhlasena: Můžete cestovat do USA bez víz. Stránku s odsouhlasenou registrací ESTA doporučujeme vytisknout a vzít s sebou v den odletu na letiště. Musíte mít zakoupenou zpáteční letenku, prokazující, že opustíte Spojené státy během 90 dnů.
Povolení k cestě se zpracovává: Kontrolujte webové stránky ESTA pro zjištění aktuálního stavu žádosti. Vyrozumění dostanete nejpozději do 72 hodin.
 Cesta nepovolena: Nemůžete cestovat bez víz. V tomto případě musíte zažádat o víza na velvyslanectví USA. *Ti, kterým bylo v minulosti vízum zamítnuto, s největší pravděpodobností obdrží odpověd’ “Cesta nepovolena”.

UPOZORNĚNÍ: Vyrozumění o žádosti obdržíte na stránkách ESTA, nikoli e-mailem!

Platnost registrace ESTA:
• Každá žádost odsouhlasená systémem ESTA bude platná po dobu dvou let nebo do vypršení platnosti pasu, pokud se tak stane dříve.
• Během platnosti cestovní registrace ESTA můžete  vycestovat do Spojených států opakovaně.
• Povolení přestává být platné, změníte-li jméno nebo občanství.
• Pokud změníte své cestovní plány, můžete informace ve formuláři ESTA aktualizovat tak, že se vrátíte na stránky: https://esta.cbp.dhs.gov/ a zvolíte “Aktualizovat nebo zjistit stav”.

Bližší informace o cestování bez víz se dozvíte ve video průvodci vyplněním elektronického formuláře ESTA http://www.youtube.com/watch?v=28-QhkFHOZE

Jak vypadá biometrický pas?
Biometrický pas má silnou plastovou část s údaji držitele a na předních deskách zlaté logo čipu:
Biometrický pas - tento pas vydává Česká republika  od září 2006

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ VÍZA DO USA

Kdo potřebuje víza?
 Každý, kdo se nekvalifikuje vstoupit do Spojených států v rámci bezvízového programu (VWP) nebo nemá výjimku z vízových požadavků, nebo mu byla zamítnuta cestovní registace ESTA.
Až na výjimky si všichni žadatelé o nepřistěhovalecká víza od narození do 79 let musí domluvit schůzku k pohovoru s americkým konzulárním úředníkem. Velvyslanectví nepřijímá žádosti od žadatelů bez objednání.
V případě kladného vyřízení Vaší žádosti Vám pas doručí Česká pošta během 3 pracovních dní.
Žádost o nepřistěhovalecká víza
 Proces žádosti o nepřistěhovalecká víza se skládá z následujících několika kroků:
1. Než zahájíte proces žádosti, rozhodněte se, o jaký typ víz budete žádat v závislosti na účelu cesty. Seznam typů víz naleznete zde http://czech.prague.usembassy.gov/typy-viz-do-usa.html
2. Na internetu vyplňte formulář žádosti o vízum DS-160  https://ceac.state.gov/GENNIV/
•    Často kladené otázky týkající se použití formuláře DS-160 http://travel.state.gov/content/visas/english/forms/ds-160--online-nonimmigrant-visa-application/frequently-asked-questions.html
•    Formulář DS-160 musí vyplnit všichni žadatelé o nepřistěhovalecká víza (výjimku mají pouze žadatelé o víza typu N, S, T nebo U, kteří vyplní žádost DS- 156)

Pozor: Je nutné vyplnit formulář žádosti DS-160 dříve než se objednáte k pohovoru.
3. Zaplaťte vízový poplatek a sjednejte si termín vízového pohovoru na stránce http://www.ustraveldocs.com/

Důležité upozornění: Všichni žadatelé o nepřistěhovalecká víza se mohou přihlásit k pohovoru (nebo změnit termín svého pohovoru) nejpozději den před pohovorem do 12 hodin).
4. Přijďte na velvyslanectví v den smluveného pohovoru. Prosím nechoďte více než 15 minut předem. S sebou prosím přineste následující:
• Svůj pas
• Potvrzující stránku formuláře DS-160 (tzv. Confirmation page)
• Doklad o zaplacení poplatku ze stránky ustraveldocs.com
• Jednu  fotografii pasového formátu (45mm x 35mm) s bílým pozadím

Dále doporučujeme přinést následující dokumenty:
• Bankovní výpisy za poslední 3 měsíce
• Pracovní smlouvu
• Zvací dopis od soukromé osoby/obchodního partnera, kterého jedete navštívit
• Pro studenty: Potvrzení o studiu a studijní Index
• Pro podnikatele: Živnostenský list/ Výpis z obchodního rejstříku
• Pro páry: Oddací list, Rodný list v případě žádosti o víza pro dítě
 • Pracovní petice a podpůrné doklady pro určitá pracovní víza
 V závislosti na typu víz, o která budete žádat, budete potřebovat následující dokumenty:
 Pro žadatele o investorská víza
• Ověřte si požadavky pro E-2 investory na vízové stránce ministerstva zahraničí.
• Zašlete prosím podklady k E-2 žádosti nejméně 2 týdny před očekávaným pohovorem. Doporučujeme veškeré poklady zaslat kurýrní službou na adresu:

U.S. Embassy
 Consular Section
 Tržiště 15
 118 01 Praha 1 - Malá Strana
 Czech Republic
 Pro žadatele o typ víz F a M
• Podepsaný originál formuláře I-20
• Doklad o zaplacení poplatku SEVIS - www.fmjfee.com
• Pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu, elektronickou kopii indexu, index nebo dopis ze současné školy, kde bude uveden Váš prospěch.
 Pro žadatele o typ víz J
• Podepsaný originál formuláře DS-2019
 Doklad o zaplacení poplatku SEVIS - www.fmjfee.com
 Pro účastníky programu Summer Work and Travel, Váš index a potvrzení o studiu.
 Pro účastníky středoškolských výměnných pobytů, kontaktní informace na hostitelskou rodinu ve Spojených státech.

Pro žadatele o typ víz H, L, O, P a R
• Oznámení o schválení I-797
• Podpůrné dokumenty
• Pro žadatele o víza L blanket petition, nový formulář I-129S
 Pro žadatele o typ víz C1 nebo D
• Pracovní smlouvu nebo dopis od zaměstnavatele
• Námořní knížku, pokud se na Vás vztahuje

Všichni žadatelé o nepřistěhovalecká víza by měli být připraveni předložit výše uvedené doporučené dokumenty. Nejedná se o požadavek nebo o kompletní seznam dokumentů, ale o dokumenty, které jsou často vyžadovány konzulárním úředníkem během pohovoru. Ne všechny dokumenty se budou vztahovat na všechny žadatele. V některých případech nebude konzulární úředník některé dokumenty vyžadovat.

Užitečné odkazy
Žadatelé o nepřistěhovalecká víza si mohou zkontrolovat aktuální stav své žádosti na stránce Ceac.state.gov/CEAC (https://ceac.state.gov/CEAC/) zadáním svého barcodu (číselného kódu) a místa pohovoru (Czech Republic, Prague).
• USTRAVELDOCS — oficiální stránka pro sjednání termínu vízového pohovoru a platbu vízového poplatku  http://www.ustraveldocs.com/


Jak platit vízové poplatky

Vízové poplatky se mohou platit pouze na ustraveldocs.com http://www.ustraveldocs.com/
 Poplatky musí být zaplaceny před objednáním pohovoru.

Typ víza Částka
 Nepřistěhovalecká víza (turistika, studium, výměna, palubní posádka, novináři) 160 $
 Kategorie nepřistěhovaleckých víz H, L, O, P, Q a R       190 $
 Kategorie víz E – nepřistěhovalecká víza pro investory  270 $
 Kategorie víz K – nepřistehovalecká víza pro snoubenky/snoubence  240 $

Česká republika je zařazena do amerického bezvízového programu (VWP). Proto její občané, kteří vlastní biometrický pas a mají povolení z Elektronického systému cestovní autorizace (ESTA), vízum nepotřebují, pokud délka jejich návštěvy v USA nepřesáhne 90 dní a je za účelem turistiky nebo obchodního jednání. Více o bezvízovém programu a systému ESTA najdete zde http://czech.prague.usembassy.gov/esta.html

Poznámka: Někteří žadatelé musejí na velvyslanectví platit další poplatky při rozhovoru. Jedná se o reciproční poplatky, které se účtují pro příslušníky některých států a za některé druhy víz, petičtí poplatek pro některé žadatele o vízum L. Konzulární oddělení velvyslanectví přijímá poplatky pouze v hotovosti (v dolarech nebo korunách) a vítá přesnou částku.


Jak podat žádost o vízum

Ověřte si, zda musíte nebo nemusíte žádat o vízum. O nové americké vízum nemusíte žádat, pokud jste již držitelem platného amerického víza nebo jste státní příslušník země, která je účastníkem bezvízového programu.

Pokud potřebujete požádat o nepřistěhovalecké vízum, postupujte podle následujících kroků.

Krok 1

Pro žadatele o nepřistěhovalecké vízum:

Chcete-li zjistit typ svého víza, prostudujte si běžná nepřistěhovalecká víza http://www.ustraveldocs.com/cz_cz/cz-niv-visatypeinfo.asp

Každý typ víza vysvětluje kvalifikační kritéria a jednotlivé položky žádosti. Vyberte typ víza, který odpovídá vaší situaci.


Krok 2

Dalším krokem je vyplnění formuláře DS-160 https://ceac.state.gov/genniv/
 Prostudujte si pozorně Zásady vyplňování formuláře DS-160.
http://www.ustraveldocs.com/cz_cz/cz-niv-ds160complete.asp
 Veškeré informace musí být správné a přesné. Po odeslání formuláře nemůžete provádět žádné změny. Potřebujete-li asistenci, obraťte se na imigračního právníka nebo překladatele. Telefonní centrum vám nemůže asistovat při vyplňování formuláře DS-160. Pro rezervaci schůzky potřebujete číslo formuláře DS-160.

Krok 3

Po určení správného typu víza a vyplnění formuláře DS-160 musíte zaplatit poplatek za vízum. Stránka o poplatcích za vízum uvádí jednotlivé typy víz a odpovídající poplatek za vízum v amerických dolarech a místní měně.
http://www.ustraveldocs.com/cz_cz/cz-niv-visafeeinfo.asp

Chcete-li zaplatit poplatek za vízum, prostudujte si stránku Bankovní a platební možnosti.
http://www.ustraveldocs.com/cz_cz/cz-niv-paymentinfo.asp
 Tato stránka vysvětluje způsob placení poplatku za vízum. Vytvoříte si profil a číslo potvrzení si uchováte pro rezervaci schůzky k udělení víza.

Krok 4

Nyní se budete muset přihlásit do svého profilu se stejnými přihlašovacími údaji, které jste použil/a pro zaplacení poplatku za vízum. Po přihlášení do systému se vám zobrazí řídicí panel.
https://cgifederal.secure.force.com/?language=Czech&country=Czech%20Republic

Klikněte na položku Naplánovat schůzku v levé nabídce.

Tím zahájíte postup plánování schůzky. Budete potřebovat:
Číslo svého cestovního pasu.
 Referenční číslo CGI na potvrzení o poplatku za vízum.
 Desetimístné (10) číslo čárového kódu z potvrzovací stránky formuláře DS-160.

Při procházení celého postupu budete mít možnost vybrat typ víza, zadat osobní údaje, přidat závislé osoby, vybrat místo doručení dokladů, potvrdit platbu za vízum a naplánovat schůzku.

Krok 5

Navštivte americké velvyslanectví nebo konzulát v den a hodinu svého pohovoru k udělení víza. Nezapomeňte se podívat na stránku Naplánovat mou schůzku, kde jsou uvedeny doklady, které budete ke schůzce potřebovat.
http://www.ustraveldocs.com/cz_cz/cz-niv-appointmentschedule.asp

Krok 6

Je-li vaše vízum schváleno, bude toto vízum odesláno do vámi určeného místa, které jste vybrali při plánování schůzky.